Lyrics

SOVE - SLEEP

 

langt der inne i mørket ligger søvnen

gjemt i stillhet og bortenfor

og den finner deg uten tegn

så blir man tatt av sted

langt der inne i mørket ligger søvnen

 

drømmer alltid om andre liv jeg husker

årevis som et fabeldyr

og i mørke klær og skyggevær

bor en evighet

savner mange av tinga som jeg var

 

jeg prøver alt jeg har

men jeg får ikke sove

veien som man må gå

der hvor søvnen bor

der hvor drømmer gror

jeg prøver alt jeg har

men minner om veien

er som gjemt bak et slør

jeg kan ikke veien hjem

jeg lukker øya men

jeg får ikke sove

 

SLEEP

 

further onward, deep within

thats where sleep lies

in the dark, silent and beyond

it finds you without a trace

suddenly to be brought along

further onward, deep within

 

im having dreams about other lives

years spent as creatures

in dark clothes and shade

i went on forever

but there is still time to miss it

 

im trying very hard

but i cant sleep

the road is gone

sleep lives

dreams grow

im trying all i can

but the entrance is veiled

i dont know where it lies

i close my eyes

but i cant sleep

 

SORGEN LANGE - THE LONG SORROW

 

på hender og på knær

jeg har et magisk spor

 

jeg har ikke øyer

de har tørka ut

nei

 

Jeg er sorgen lange

Jeg har et magisk spor

og du må følge meg

følg meg

 

THE LONG SORROW

 

on hands and knees

with magical tracks in the sand

without eyes

they have withered away

no

i am the long sorrow

with a magical track

that you must follow

follow

 

NATTA - THE NIGHT

 

Se der kommer natta

kryper ut i lyset

nå ser jeg det jeg ikke fikk med meg før

se som ho ser ut

når ingenting er hemmelig

hva var det som var så fint der før

 

plutselig er natta

mer enn du venta

ikke engang lyset slipper inn

for ingenting er hellig

og ingenting er magisk

og veldig ofte gjør vi ikke som vi bør

 

sovn inn og dra din vei

gjemt for natta

 

THE NIGHT

 

look at the night approaching

creeping into the light

now I can see what was hidden

is this what she looks like

with everything in plain sight

how could she have been so beautiful before

 

all of the sudden the night

is more than you expected

not even light gets to enter

nothing is holy

and nothing is forever

and we often destroy it young

 

fall asleep and leave

hidden from the night

 

BRAGT TIL ENDE - BROUGHT UNTO ITS END

 

Lyden finnes i all slags

ingen vet helt hva det er

fester seg til tankene og mer

graver dit hvor lysten er

spiser alt og hva du er

rives opp og slites ned av tvil

 

det slår seg ned i flere og flere

øyne som man ikke ser

svake tiks og helt uferdige ord

ingen hever blikket mer

redd for alt man ikke ser

hvisker stille til deg mens det gror

hvisker stille til deg

 

ingenting fikk bli igjen

spiser på oss klatrer og

gjemmer seg der ingen turte si

lyden er oss selv vi er

alle i det samme fall

med alt vi var og alt vi skulle bli

bragt til ende

 

BROUGHT UNTO ITS END

 

The sounds can be found in all types of weather

noone knows what it is

it attaches itself to thoughts

it digs to where the initiative sings

eats everything and what you are

gets torn apart and dragged down in doubt

 

its seeping into everyone now

eyes that you cannot see

weak flinches and unfinished words

noone raises their gaze anymore

afraid because there are things we cant see

and they are whispering to you as they grow

whispering silently to you

 

nothing was left at all

it ate and climbed on everything

and hid where noone dared to speak

the sound is the one we make ourselves

bound for the same fall

with what we became

and all our memories

brought unto its end

 

ULVENE - THE WOLVES

 

sår på knærne fra der jeg var

natta jeg lærte å være redd

gjemte meg med reiste hår

gjemte meg og derfor har jeg sår

ikr prov å si det er en plass till sång

ingen styrke i å gjøre redd

allikevel så får de gønne nok et år

allikvele er sporet der igjen

 

for der kommer ulvene

det er ikr for å la oss være i fred

jeg hater dem jeg hater dem hvoreen de går

for de vil ikke gjøre noe bedre

 

mener at vi bare skal få høre

ikke å få dele det vi har

ikke finnes det rom for oss et annet sted

for der er det andre ting de tar

ikr prov å si det er en plass till sång

ingen styrke i å gjøre redd

alikevel så får de gønne nok et år

alikevel er sporet der igjen

 

for der kommer ulvene

det er ikr for å la oss være i fred

jeg hater dem jeg hater dem hvoreen de går

de vil ikke gjøre noe bedre

 

THE WOLVES

 

wounded knees from where i was crouching

the night i learned about being scared

i hid with hairs standing on end

i hid and thats why im wounded

dont tell that there is room for this

no power for the ones who spread fear

still they get to to go about another year

still their tracks are everywhere

 

and here they come

the wolves

and not to leave us alone

i hate them

where ever they want to go

they will never make anything better

 

telling us only to listen

not to share our thoughts

there are laws against us going elsewhere

thats where their other things are found

dont tell that there is room for this

no power for the ones who spread fear

still they get to to go about another year

still theire tracks are everywhere

 

and here they come

the wolves

and not to leave us alone

i hate them

where ever they want to go

they will never make anything better

 

LØPE - RUN

 

jeg vil løpe med kappe

her i hagen hvor jeg rår

og ingen skjønner det er så fantastisk

og ingen prøver ingen prøver ingen prøver

 

alt er borte utenfor gjerdet her

det er bare meg

 

jeg må inn når månen kommer

men jeg kan det alene nå

og i hagen venter verden

 

og jeg er en helt

 

alt er over utenfor gjerdet her

jeg er fortsatt her

ingen andre finnes noe sted

det er bare meg

 

ååååå ingenting annet finnes noe sted

det er bare meg

alt er over alle andre steder

det er bare meg

ååååå

det er bare meg

 

RUN

 

I wanna run with my cape

in the garden where i rule all

noone gets it

its fantastic

and noone tries

 

everything is gone beyond this fence

there is only me

 

i must go inside when i can see the moon

but i know how to do it alone now

and in the garden the world waits

untill sunlight like it has to

oh im a hero

 

everything is gone beyond the fence

but im still here

and and noone else exists anywhere

there is only me

 

oh noone exists

there is only

everything is done everywhere else

there is only me oh only me

 

MARERITT - A NIGHTMARE

 

skjønner ikke helt

det sekunder man faller

det sekundet har blitt for langt

jeg tror ikke at

jeg noen gang har vært så redd før

det er ikke meg

 

nå står jeg her

kan se meg selv synke inn

der nede

å synker hen

der nede i det mørkeste

er en alene

 

her skyggen min den som spiser alt lyser

også våkner jeg men det gir seg og svinner

å vente er vanskelig og jeg vet ikke om jeg har begynt

bestemmer ikke selv

 

nå står jeg her

kan se meg selv løpe inn

der nede

å synker hen

der nede i det mørkeste

er en alene

 

nå er det lengre hjem kan hende jeg har vært her før

kan jeg hende jeg vet hva jeg gjør synker hen

kan hende jeg vet hva jeg gjør legger lokk på sånn

som ting var synker hen

 

jeg tror jeg har et mareritt

 

A NIGHTMARE

 

I dont get it

the second one falls

that second

has become to long

i dont think

that i have ever been scared like this before

its not me

 

now im standing here

i can see myself sinking in

all the way down there

sinking deeper

far down there

thats where one is alone

 

this is my shadow the one that eats all the light

and then i wake up but it gives and fades

its hard to wait and not knowing if one has begun

cant decide for myself

 

and now i stand here

i can see myself running

down there

to sink

down there

is to be alone

 

now im further from home i may have been here before

i may know what im doing but im sinking

i may know what im doing i neglect how things where

 

sinking

 

i think i have a nightmare